Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ARCHIVES

VOLUME 9(ISU KHAS) MAC 2023: KEPEMIMPINAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK FORMAL

  

  

Article

Abstract

 

>Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Instruksional Guru Besar dengan Motivasi Guru
Mohd Asraf M Mohd Siraj, Ahmad Aizuddin Rami, Nor Azni Abdul Aziz & Mohd Ashraff Mohd Anuar

Download

Peranan Agen Pendidikan Informal dalam Memperkukuh Literasi Kesihatan Mental Belia di Malaysia
Muhammad Nur Waafi Badruldin & Siti Raba’ah Hamzah

Download

Meneroka Kesediaan dan Persepsi Pemimpin Pendidikan Terhadap Revolusi Industri 4.0
Muaza Shifa Rumeli & Ahmad Aizuddin Md Rami

Download

Penilaian Bengkel Play+Learn+Create Semasa Pandemik Covid-19: Penanda Aras kepada Putra Future Classroom sebagai Hub Digital Maya
Marzni Mohamed Mokhtar, Mohd Hazwan Mohd Puad, Norliza Ghazali, Arnida Abdullah, Mas Nida Khambari, Siti Suria Salim, Samsilah Roslan, Soaib Asimiran, Mohd Syafiq Farhan Roshidi & Muhammad Faisfadly Sabaruddin

Download

Meneroka Faktor-Faktor Niat Pusing Ganti dan Pengekalan dalam Kalangan Pengasuh Taska
Syamsyinar Hashim, Siti Raba’ah Hamzah & Nur Aira Abd Rahim

Download

Meneroka Proses M-Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar Dewasa Program Prasiswazah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Sebuah Universiti Awam
Noor Shuhada Abd Halim & Nur Aira Abd Rahim

Download

Meneroka Penggunaan Pengaturcaraan Berasaskan Blok Melalui Pendekatan Pembelajaran Multimodaliti untuk Projek Robotik dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah
Mazlan Muhamad Yusof, Habibah Ab Jalil & Thinagaran Perumal

Download

Pengetahuan dan Amalan Kepimpinan Tertinggi Majlis Belia Malaysia Menerajui Pembangunan Belia Positif dalam Dasar Belia Malaysia 2015-2035
Jufitri Joha & Siti Raba’ah Hamzah

Download